Екологічна політика

У своїй діяльності ДП «Капарол Україна» здійснює екологічно сталу і безпечну практику діяльності, дотримується принципу динамічного економічного розвитку з максимально раціональним використанням природних ресурсів та зниженням кількості відходів. Підприємство  усвідомлює всю міру відповідальності перед нинішнім і майбутніми поколіннями за вплив нашої діяльності на навколишнє середовище.

Охорона довкілля є принциповим завданням дирекції ДП «Капарол Україна». Тому, всі співробітники однаково відповідально співпрацюють, щоб кожен день реалізовувати заходи з охорони навколишнього середовища. Центральним елементом екологічної політики є навчання та заохочування співробітників до екологічно відповідальних дій. 

ДП «Капарол Україна» дотримується вимог законодавства щодо охорони здоров’я, безпеки та захисту навколишнього середовища, рекомендацій експертів й найкращих практик, а також обміну досвідом.

У своїй діяльності підприємство використовує концепцію охорони здоров’я, безпеки та захисту навколишнього середовища прозоро, шанобливо та відповідально.